Aktivitetet

Konsultimi publik në Shkodër vijon për çështjet e sistemit të drejtësisë në vështrimin kushtetues dhe Gjykata Kushtetuese të Reformës në Drejtësi

14.07.2015
Anëtarët e Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, pranë  Komisionit të Posaçëm, zhvilluan në Universitetin “Luigj Gurakuqi”,...

Çështjet Kushtetuese të Reformës në Drejtësi diskutohen në Vlorë

25.06.2015
Në konsultimin publik mbi Reformën në Drejtësi që u zhvillua në mjediset e Universitetit “Ismail Qemali” ishin prezentë studentë dhe pedagogë, por dhe gjyqtarë, prokurorë, avokatë...

Analiza kushtetuese mbi Reformën në Drejtësi dhe në Gjykatën Kushtetuese

18.05.2015
Agjenda e prezantimeve të Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë, pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë vijoi më datë 18.05.2015, me një...