Aktivitetet

Çështjet e drejtësisë penale dhe antikorrupsionit të Reformës në Drejtësi diskutohen në Gjirokastër

09.07.2015
“Drejtësia penale dhe Antikorrupsioni ”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin e Gjirokastrës "Eqrem Çabej”.

Çështjet e drejtësisë penale dhe antikorrupsionit të Reformës në Drejtësi diskutohen me grupet e interesit në Durrës

06.07.2015
“Drejtësia penale dhe Antikorrupsioni ”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin “Aleksandër Moisu” në Durrës.

Mblidhet tryeza konsultative për Reformën në Sistemin e Drejtësisë Penale

06.05.2015
Ndër problematikat që u trajtuan ishin lidheshin dhe pozita kushtetuese e Prokurorit të Përgjithshëm, organizimi e funksionet e Këshillit të Prokurorisë, organizimi dhe...