Konsultimi publik në Shkodër vijon për çështjet e sistemit të drejtësisë në vështrimin kushtetues dhe Gjykata Kushtetuese të Reformës në Drejtësi