Nisin konsultimet publike për reformën në sistemin e drejtësisë me tryezën për “Pushtetin Gjyqësor”