Zhvillohet tryeza e konsultimit publik për “Projektligjin mbi vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”