Vazhdon diskutimi nen për nen i projektligjit Antikorrupsion (GjKrR; SPAK; Nj.P.Hetimore) dhe i projektligjit për Rivlerësimin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve