KONSULENTË TË HUAJ PËR DREJTESIN PENALE TË ANGAZHUAR PËR FAZËN E I-RË TË PROCESIT