KONSULENTË TË JASHTËM PËR GJYQESORIN

Konsulentë të jashtëm (sipas rendit alfabetik)

 

Është diplomuar në Drejtësi me rezultate shumë të mira në Universitetin e Tiranës, në vitin 1994. Në periudhën 2000 – 2006, ka qenë Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1983. Në periudhën 1983 – 1991 ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.