Projekti i amendamenteve kushtetuese (drafti i rishikuar), propozuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë