Aktivitetet

Çështjet e gjyqësorit dhe të financimit të drejtësisë të Reformës në Drejtësi diskutohen me grupet e interesit në Korçë

03.07.2015
Diskutimi i dokumentit analitik “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri–2015”, vijoi sot edhe në mjediset e Universitetit F.

Durrës: Konsultim publik mbi sistemin gjyqësor dhe mënyrat e financimit drejtësisë

02.07.2015
Vëmendje për Komisionin e Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe Grupin e Ekspertëve të Nivelit të Lartë ka dhe aspekti për mënyrat e financimit të sistemit të drejtësisë, që lidhen...

Tryeza konsultative mbi organizimin e funksionimin e pushtetit gjyqësor

05.05.2015
Diskutimi i pjesmarrësve në tryezë u përqendrua më shumë në problemet që prekin sot sistemin gjyqësor në vend, lidhur me organizimin, pavarësinë, paanshmërinë, përgjegjshmërinë,...