"Sfida e së sotmes, Garancia e së ardhmes"

Në Fokus

Korrupsioni, keqfunksionimi, mungesa e integritetit, profesionalizmit, pavarësisë, efiçencës, besueshmërisë, transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së sistemit tashmë janë identifikuar dhe pranohen gjerësisht si fenomene dëmtuese, që janë në fokus të kësaj reforme të thellë,me qëllim ndryshimin e situatës në sistemin e drejtësisë në vend.

Publikime

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar"(SPAK)

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë është duke diskutuar nen për nen projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve që merren me luftën kudër krimit të organizuar dhe korrupsionit’.

 

Projektligji “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë është duke diskutuar nen për nen projektligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”

 

Projektligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”

Projektligji "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” është në proces shqyrtimi në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.

Kalendari i aktiviteteve

16.12.2016

Besoj se jeni në dijeni të faktit që Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi pati sot një mbledhje ku u prezantua paketa e dytë e projektligjeve që shoqërojnë...

03.11.2016

Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 87 vota pro projektligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë". Projektligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” përcakton rregulla...

06.10.2016

Kuvendi i Shqipërisë miratoi në seancën e sotme plenare pesë projektligje të rëndësishme, pjesë e paketës së shtatë ligjeve prioritare për reformën në drejtësi.

Kryetari i komisionit të...

SHKRUAJ EKSPERTIT

Kjo është hapësira juaj virtuale. Shkruajini ekspertit për çdo paqartësi dhe informacion shtesë nga problematika e reformës në drejtësi. Mesazhi juaj konsiderohet si një ndihmë dhe kontribut konkret për këtë proces shumë të rëndësishëm.

Kontakto

KOMENTE

Në këtë hapësirë do të publikohen disa prej komenteve/opinioneve të dërguara në adresën zyrtare të reformës në drejtësi
 

Të gjitha komentet