Konsulentët të jashtëm

Konsulentë të jashtëm të angazhuar (sipas rendit alfabetik)

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1986. Ka punuar si pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në periudhën 1986-1998. Ka ushtruar funksionin si Zëvendësministre e Drejtësisë në periudhën 1998-2000. Nga viti 2000 është pedagoge me kohë të plotë në Shkollën e Magjistraturës.

Ajo ka perfunduar studimet universitare prane Fakultetit te Drejtesise te Universitetit te Tiranes ne vitin 1997 dhe me pas studimet master ne drejtesi (LLM) ne Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, dhe studimet 2 vjecare pasuniversitare per graden MPhil ne fushen e e te Drejtes Nderkombetare

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1977. Në periudhën 1977-1980, ka shërbyer si këshilltar ligjor dhe noter në qytetin

 

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1983. Ka shërbyer si përmbarues gjyqësor në Gjykatën e rrethit Dibër për periudhën 1982 – 1983.

Është diplomuar në Drejtësi me rezultate shumë të mira në Universitetin e Tiranës, në vitin 1994. Në periudhën 2000 – 2006, ka qenë Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1983. Në periudhën 1983 – 1991 ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

 
 

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetit e Tiranës në vitin 1996. Gjatë periudhës 2001-2002, ka ndjekur studimet Master në Universitetin e Essex-it në Mbretërinë e Bashkuar me fokus në të Drejtën