Aktivitetet

Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 87 vota pro projektligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë"

03.11.2016
Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 87 vota pro projektligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë".

Kuvendi i Shqipërisë miratoi pesë projektligje të rëndësishme, pjesë e paketës së shtatë ligjeve prioritare për reformën në drejtësi

06.10.2016
Kuvendi i Shqipërisë miratoi në seancën e sotme plenare pesë projektligje të rëndësishme, pjesë e paketës së shtatë ligjeve prioritare për reformën në drejtësi.

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë miratoi projektligje të rëndësishme të reformës

30.09.2016
Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi, shqyrtoi dhe miratoi projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e...

Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi miratoi projektligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të RSH

28.09.2016
Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi miratoi projektligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të RSH.

Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi miratoi projektligjin "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"

23.09.2016
Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi u mblodh sot për të shqyrtuar dhe miratuar projektligjin "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë".

Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi diskutoi Kalendarin e punës së Komisionit për shqyrtimin e projektligjeve

14.09.2016
Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi diskutoi Kalendarin e punës së Komisionit për shqyrtimin e projektligjeve.

Kryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, z.Fatmir Xhafaj zhvilloi takim konsultues me përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat, veprimtarinë e tyre e kanë të fokusuar në fushën e mbrojtjes së lirisë së medias

01.09.2016
Kryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, z.Fatmir Xhafaj zhvilloi sot një takim konsultues me përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat,...