Aktivitetet

Kuvendi i Shqipërisë miraton reformën në drejtësi me 140 vota pro

22.07.2016
Kuvendi i Shqipërisë miratoi me unanimitet projektligjim“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Prononcim për mediat i Kryetarit të Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtës pas mbledhjes

19.07.2016
Ju falenderoj për kontributin tuaj në gjithë këtë proces të gjatë dhe të vështirë, por përpara seancës kjo është mbledhja e fundit që do të dëshironim, por nuk besoj se kjo do të...

Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi zhvilloi një seancë informuese për reformën në drejtësi dhe impaktin e saj te të rinjtë në Shqipëri

12.07.2016
Në mjediset e Kryesisë së Kuvendit, Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi zhvilloi një seancë informuese për reformën në drejtësi dhe impaktin e saj te të rinjtë në...

Prononcim për mediat i z. Fatmir Xhafaj pas mbledhjes së Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi

08.07.2016
Është diskutuar ligji për Statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Prononcim i znj.Vasilika Hysi pas diskutimit nen për nen të projektligjit “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në RSH”

04.07.2016
Sot ka qenë një nga mbledhjet më të rëndësishme për shkak se ka filluar diskutimit nen për nen i një projektligji të ri që flet për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve.

Prononcim për mediat i znj. Vasilika Hysi pas mbledhjes së Komisionit të Posaçëm të Reformës në Sistemin e Drejtësisë

01.07.2016
Komisioni pati në rend të ditës prezantimin e një projektligji shumë të rëndësishëm, ai “Për organet qeverisëse të pushtetit gjyqësor”, dhe njëkohësisht edhe diskutimin nen për...