Përbërja

Përbërja e komisionit "Për Reformën në Sistemin e Drejtësisë":   

1. Fatmir Xhafaj Kryetar
2. Eduard Halimi        Zëvendëskryetar
3. Vasilika Hysi Sekretar
4. Pandeli Majko   Anëtar
5. Ulsi Manja Anëtar
6. Spartak Braho   Anëtar
7. Oerd Bylykbashi Anëtar
8. Arben Ristani  Anëtar
9. Gent Strazimiri Anëtar
10. Fatmir Mediu Anëtar

 

Anëtar zëvendësues:

1. Silva Caka
2. Vexhi Muçmata
3. Jorida Tabaku