Veprimtari ne kuader te konsultimit publik

“Drejtësia e të miturve” në fokus të konsultimit publik për Reformën në Sistemin e Drejtësisë

31.08.2015
Komisioni i posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë dhe Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë këtij komisioni, në bashkëpunim me UNICEF Shqipëri,...

Konsultimi publik në Shkodër vijon për çështjet e sistemit të drejtësisë në vështrimin kushtetues dhe Gjykata Kushtetuese të Reformës në Drejtësi

14.07.2015
Anëtarët e Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, pranë  Komisionit të Posaçëm, zhvilluan në Universitetin “Luigj Gurakuqi”,...

Çështjet e drejtësisë penale dhe antikorrupsionit të Reformës në Drejtësi diskutohen në Gjirokastër

09.07.2015
“Drejtësia penale dhe Antikorrupsioni ”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin e Gjirokastrës "Eqrem Çabej”.

Në Pogradec zhvillohet konsultimi publik mbi çështjet e shërbimeve ligjore

07.07.2015
Në vijim të konsultimeve publike për komponentët kryesorë të dokumentit “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri – 2015” dhe të tërheqjes së opinioneve rreth Strategjisë për...

Çështjet e drejtësisë penale dhe antikorrupsionit të Reformës në Drejtësi diskutohen me grupet e interesit në Durrës

06.07.2015
“Drejtësia penale dhe Antikorrupsioni ”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin “Aleksandër Moisu” në Durrës.

Çështjet e gjyqësorit dhe të financimit të drejtësisë të Reformës në Drejtësi diskutohen me grupet e interesit në Korçë

03.07.2015
Diskutimi i dokumentit analitik “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri–2015”, vijoi sot edhe në mjediset e Universitetit F.

Durrës: Konsultim publik mbi sistemin gjyqësor dhe mënyrat e financimit drejtësisë

02.07.2015
Vëmendje për Komisionin e Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe Grupin e Ekspertëve të Nivelit të Lartë ka dhe aspekti për mënyrat e financimit të sistemit të drejtësisë, që lidhen...

Në Vlorë vijon konsultimi publik për çështjet e edukimit ligjor dhe të profesioneve të lira

02.07.2015
“Edukimi Ligjor dhe Profesionet e lira”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë.

Çështjet Kushtetuese të Reformës në Drejtësi diskutohen në Vlorë

25.06.2015
Në konsultimin publik mbi Reformën në Drejtësi që u zhvillua në mjediset e Universitetit “Ismail Qemali” ishin prezentë studentë dhe pedagogë, por dhe gjyqtarë, prokurorë, avokatë...

Shkodër, konsultime për edukimin ligjor dhe arsimin juridik

16.06.2015
Kryetari i Prezencës së OSBE-së, ambasadori Florian Raunig, i pranishëm në diskutimin mes anëtarëve të Komisonit të Posaçëm të Reformës në Drejtësi, Grupit të Ekspertëve të...