Veprimtari ne kuader te konsultimit publik

Tryeza konsultative mbi organizimin e funksionimin e pushtetit gjyqësor

05.05.2015
Diskutimi i pjesmarrësve në tryezë u përqendrua më shumë në problemet që prekin sot sistemin gjyqësor në vend, lidhur me organizimin, pavarësinë, paanshmërinë, përgjegjshmërinë,...