Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit

Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit (sipas rendit alfabetik)

Gjatë këtyre 25 viteve përvojë profesionale Znj.Bernhard ka fituar përvojë të gjerë në veprimtarinë gjyqësore si anëtare e Gjykatës Administrative të Apelit në Austri, e Gjykatës Kushtetuese të...

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1985. Ai ka qenë vizitor si kërkues ligjor në Universitetin e Georgetown, DC SHBA për periudhën 2003-2004. Nga viti 1986 -1993 ka...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1988. Ka shërbyer si prokuror në  Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër në  periudhën 1988-1991. Ka ushtruar funksionet e...

Është diplomuar në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës në vitin 1991. Në vitin 1997 ka marrë gradën shkencore “ Doktor i Shkencave Juridike”, në vitin 2004 titullin “...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1992.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe ka përfunduar Studimet Master në të drejtën Evropiane. Prej vitit 2010 është kandidat për doktoraturë në Universitetin e Tiranës.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1983.Gjatë periudhës 1994-1995 ka kryer studimet pasuniversitare për Konventat e Këshillit të Evropës në fushën penale në...

Arthur Graham është diplomuar në Universitetin e Kembrixhit në Britani të Madhe, dhe në McGill dhe Universitetin Carleton në Kanada.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1988.Në vitin 1995 ka marrë Gradën Shkencore “Doktor” në fushën e Shkencave Juridike, në vitin 1999 titullin “...

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2001. Në në vitin 2012 ka përfunduar studimet Master në të Drejtë Penale në po të njëjtin universitet.