Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit

Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit (sipas rendit alfabetik)

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1985. Ai ka qenë vizitor si kërkues ligjor në Universitetin e Georgetown, DC SHBA për periudhën 2003-2004. Nga viti 1986 -1993 ka...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1992.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1983.Gjatë periudhës 1994-1995 ka kryer studimet pasuniversitare për Konventat e Këshillit të Evropës në fushën penale në...

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2001. Në në vitin 2012 ka përfunduar studimet Master në të Drejtë Penale në po të njëjtin universitet.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1996. Ka përfunduar studimet Master në Shkenca Penale në vitin 2008 dhe së fundmi ka marrë titullin Doktor në Shkencat Penale.

Jon Smibert është Këshilltar Ligjor Rezident i Departamentit të Drejtësisë (Zyrës Tejoqeanike për Zhvillimin, Asistencën dhe Trajnimin e Prokurorisë – OPDAT) në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara...

Është diplomuar në drejtësi në vitin 1992 në Universitetin e Zagrebit dhe nga 1992 deri në 1994 kreu studime pasuniversitare në të Drejtë Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në të njëjtin...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1982. Në vitin 1985 është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë. Ai ka marrë disa tituj akademikë si “Kandidat i Shkencave” (1990), “...