Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit

Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit (sipas rendit alfabetik)

Gjatë këtyre 25 viteve përvojë profesionale Znj.Bernhard ka fituar përvojë të gjerë në veprimtarinë gjyqësore si anëtare e Gjykatës Administrative të Apelit në Austri, e Gjykatës Kushtetuese të...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1988. Ka shërbyer si prokuror në  Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër në  periudhën 1988-1991. Ka ushtruar funksionet e...

Është diplomuar në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës në vitin 1991. Në vitin 1997 ka marrë gradën shkencore “ Doktor i Shkencave Juridike”, në vitin 2004 titullin “...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1983.Gjatë periudhës 1994-1995 ka kryer studimet pasuniversitare për Konventat e Këshillit të Evropës në fushën penale në...

Arthur Graham është diplomuar në Universitetin e Kembrixhit në Britani të Madhe, dhe në McGill dhe Universitetin Carleton në Kanada.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1992.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1986. Ka vazhduar studimet pasuniversitare në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Trentos, Itali.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Georgetown në ashington në vitin 1974. Ka një eksperiencë 25 vjeçare pune në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Kolumbisë.