Rrjeti i organizatave jofitimprurëse

  1. Unioni i Gjyqtarëve

  2. Shërbimi Ligjor Falas

  3. Res Publica

  4. Komiteti Shqiptar i Helsinkit

  5. Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare

  6. Partners Albania

  7. Instituti për Demokraci dhe Zhvillim

  8. Fondacioni Moisiu

  9. Instituti për Studime Gjyqësore dhe Kushtetuese

  10. Avokatët Penaliste