Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit

Ekspertët e nivelit të lartë të angazhuar për fazën I-rë të procesit (sipas rendit alfabetik)

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1992.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1996. Ka përfunduar studimet Master në Shkenca Penale në vitin 2008 dhe së fundmi ka marrë titullin Doktor në Shkencat Penale.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1986. Ka vazhduar studimet pasuniversitare në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Trentos, Itali.

James Hamilton është diplomuar në Histori dhe Shkenca Politike në vitin 1971 në Kolegjin “Trinity” në Universitetin e Dublinit.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Georgetown në ashington në vitin 1974. Ka një eksperiencë 25 vjeçare pune në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Kolumbisë.

Jon Smibert është Këshilltar Ligjor Rezident i Departamentit të Drejtësisë (Zyrës Tejoqeanike për Zhvillimin, Asistencën dhe Trajnimin e Prokurorisë – OPDAT) në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara...

Është diplomuar në drejtësi në vitin 1992 në Universitetin e Zagrebit dhe nga 1992 deri në 1994 kreu studime pasuniversitare në të Drejtë Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në të njëjtin...

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1978.

Ka studiuar për drejtësi në Beograd dhe më pas në Sofje ku dhe ka marrë diplomën për Shkencat Juridike.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1982. Në vitin 1985 është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë. Ai ka marrë disa tituj akademikë si “Kandidat i Shkencave” (1990), “...