Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi miratoi në tërësi vetëm me votat e mazhorancës projektligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë“.