Aktivitetet

Çështjet e drejtësisë penale dhe antikorrupsionit të Reformës në Drejtësi diskutohen në Gjirokastër

09.07.2015
“Drejtësia penale dhe Antikorrupsioni ”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin e Gjirokastrës "Eqrem Çabej”.

Çështjet e drejtësisë penale dhe antikorrupsionit të Reformës në Drejtësi diskutohen me grupet e interesit në Durrës

06.07.2015
“Drejtësia penale dhe Antikorrupsioni ”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin “Aleksandër Moisu” në Durrës.

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësisi diskuton mbi Dokumentin Analitik për masat antikorrupsion

04.05.2015
Puna e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë ka hyrë në një fazë të rëndësishme me diskutimin në tryezat e punës me pjesmarrje të gjerë të...