Aktivitetet

Në Vlorë vijon konsultimi publik për çështjet e edukimit ligjor dhe të profesioneve të lira

02.07.2015
“Edukimi Ligjor dhe Profesionet e lira”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë.

Shkodër, konsultime për edukimin ligjor dhe arsimin juridik

16.06.2015
Kryetari i Prezencës së OSBE-së, ambasadori Florian Raunig, i pranishëm në diskutimin mes anëtarëve të Komisonit të Posaçëm të Reformës në Drejtësi, Grupit të Ekspertëve të...

Edukimi ligjor i publikut në kuadër të Reformës në Drejtësi

07.05.2015
Kapitulli mbi Edukimin Ligjor dhe Arsimin Juridik, si pjesë e dokumentit analitik të reformës në sistemin e drejtësisë është hartuar nga ekspertët vendas dhe ata ndërkombëtarë, të...