Çështjet kushtetuese të Reformës në drejtësi konsultohen në Vlorë Pjesa 2