Shkodër, konsultime për edukimin ligjor dhe arsimin juridik