Komisioni i Posaçëm, tryezat dhe grupet e konsultimit diskutojnë intensivisht sot çështje të Reformës në Drejtësi