Komisioni shqyrton nen për nen projektligjin për “Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në RSH” si dhe projektligjin “Antikorrupsion (GjKrR; SPAK; Nj.P.Hetimore)”