Në Vlorë vijon konsultimi publik për çështjet e edukimit ligjor dhe të profesioneve të lira