Çështjet kushtetuese të Reformës në drejtësi konsultohen në Vlorë. 25.06.2015 (Pjesa 1)