KONSULENTË TË JASHTËM PËR EDUKIMIN JURIDIK

Konsulentë të jashtëm për edukimin juridik (sipas rendit alfabetik)

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1986. Ka punuar si pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në periudhën 1986-1998. Ka ushtruar funksionin si Zëvendësministre e Drejtësisë në periudhën 1998-2000. Nga viti 2000 është pedagoge me kohë të plotë në Shkollën e Magjistraturës.

Ajo ka perfunduar studimet universitare prane Fakultetit te Drejtesise te Universitetit te Tiranes ne vitin 1997 dhe me pas studimet master ne drejtesi (LLM) ne Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, dhe studimet 2 vjecare pasuniversitare per graden MPhil ne fushen e e te Drejtes Nderkombetare