A duhet të këtë rol parlamenti dhe politika në emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve?

Po
13% (20 vota)
Jo
87% (134 vota)
Gjithsej votime: 154