Edukimi Juridik

Kjo pjesë e Dokumentit Analitik shqyrton nivelin e njohurive të natyrës juridike dhe të ndërgjegjësimit në zbatimin e ligjit, duke filluar nga edukimi ligjor i moshave të reja deri në sistemet shkollore parauniversitare. Në të njëjtën kohë në vëmendje është dhe analiza e  bazave të funksionimit dhe garantimit të cilësisë së sistemit të arsimit të lartë juridik, të arsimit profesional juridik, si dhe shkallën e përshtatjes së përgatitjes universitare e profesionale me kërkesat e tregut të punës.

Në lentet e ekspertëve të kësaj fushe kalon gjendja aktuale e të gjitha formave të arsimit juridik duke evidentuar probleme që lidhen me edukimin ligjor në arsimin parauniversitar, në atë juridik universitar, në arsimin profesional pasuniversitar, ku përfshihen shkolla e Magjistraturës dhe profesionet e lira, si dhe në trajnimin vazhdues të juristëve të institucioneve të tjera.

Ekspertet

Ekspertet

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1988.Në vitin 1995 ka marrë Gradën Shkencore “Doktor” në fushën e Shkencave Juridike, në vitin 1999 titullin “...

Arthur Graham është diplomuar në Universitetin e Kembrixhit në Britani të Madhe, dhe në McGill dhe Universitetin Carleton në Kanada.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1988. Në periudhën 1988-1997 ka punuar si pedagoge e lëndës “E Drejta e Detyrimeve dhe Kontratave” në Universitetin e Tiranës,...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1983.Gjatë periudhës 1994-1995 ka kryer studimet pasuniversitare për Konventat e Këshillit të Evropës në fushën penale në...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe ka përfunduar Studimet Master në të drejtën Evropiane. Prej vitit 2010 është kandidat për doktoraturë në Universitetin e Tiranës.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Georgetown në ashington në vitin 1974. Ka një eksperiencë 25 vjeçare pune në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Kolumbisë.

Dr. Richard Regner LL.M. ka studiuar për drejtësi në Universitetet e Vjenës dhe të  Leicester-it,ku është diplomuar në vitin 1990 (Mag. iur.) dhe në vitin 1997 (LL.M.).

Kuadri Ligjor

Klikoni këtu për të konsultuar të gjithë kuadrin ligjor për edukimin juridik