Shkodër, konsultime për edukimin ligjor dhe arsimin juridik. 16.06.2015