VENDIM Nr. 5, Dt. 22.12.2014

"Për veprimet përgatitore për mbështetjen e veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros”

 

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 te Regullores së Kuvendit, në Vendimin Nr.96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”, Komisioni i Posaçëm me propozim të Kryetarit