VENDIM Nr.3, Dt. 22.12.2014

"Për përfaqësimin e Organizatave dhe Misioneve të Asistencës Ndërkombëtare me ekspertë në Grupin e Ekspertëve të nivelit të lartë pranë Komisionit të Posaçëm”

 

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores së Kuvendit dhe në pikën VII, paragrafi i dytë dhe i tretë i vendimit Nr. 96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë  “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”, Komisioni i Posaçëm me propozim të Kryetarit