Publikime

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar"(SPAK)
12.07.2016

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë është duke diskutuar nen për nen projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve që merren me luftën kudër kri

Me Shume
Projektligji “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"
12.07.2016

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë është duke diskutuar nen për nen projektligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipër

Me Shume
Projektligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”
30.06.2016

Projektligji "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” është në proces shqyrtimi në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.

Me Shume
Projektligji "Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në RSH"
28.06.2016

Projektligji "Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në

Me Shume
Projektligji "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"
22.06.2016

Projektligji "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” është në proces shqyrtimi në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.

Me Shume
Projektligji "Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë"
22.06.2016

Projektligji “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” është në proces shqyrtimi në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.

Me Shume